Orlofsnefnd húsmæðra

Orlofsnefnd húsmæðra í Reykjavík starfar á vegum Bandalags kvenna í Reykjavík og er kosið í hana á árlegu þingi BKR. Sömu reglur gilda um orlofsnefnd og aðrar nefndir innan Bandalagsins. Nefndina skipa 6 konur, tilnefndar af aðildarfélögum BKR sem í dag eru 13 talsins. Hlutverk nefndarinnar er að skipuleggja og sjá um orlofsferðir húsmæðra. Hver kona má sitja í nefndinni 6 ár í senn. Hér má finna núgildandi lög um húsmæðraorlof.

Heimasíða orlofsnefndarinnar er www.orlofrvk.123.is þar sem finna má allar upplýsingar um ferðir á vegum nefndarinnar.

Skrifstofan er opin þrjá daga í viku frá 16.30 til 18.00 frá byrjun mars til maí loka. Nefndarkonur skipta vöktunum á milli sín.

Árið 1954 hafði Ragnheiður Möller framsögu um lögfestingu orlofs húsmæðra á Norðurlöndum og lagði til að nefnd undirbyggi málið fyrir landsþing Kvenfélagasambands Íslands. Lög um orlof húsmæðra voru sett á Alþingi 9. júní 1960. Meðal þeirra kvenna sem mest beittu sér fyrir orlofsmálinu voru Hallfríður Jónasdóttir og Herdís Ásgeirsdóttir.

Árið 1969 tók Steinunn Finnbogadóttir við af Herdísi Ásgeisdóttur í nefndinni og beitti sér fyrir samstarfi orlofsnefnda um land allt og var falið að sjá um endurskoðun laganna 1972.
Árið 1977 var skorað á Alþingi að fella niður fjárveitingu úr ríkissjóði og ætla sveitarsjóðum einum að veita til þess fé sem svo var samþykkt.

Ferð Orlofsnefndar húsmæðra í RVK, Austfirðir 2010

Hér má finna fleiri myndir frá ferðum húsmæðra á vegum orlofsnefndarinnar.